1997

18.08.2017 at 14:59

Được thành lập năm 1997 với tên gọi
Công Ty TNHH Xây dựng Hải Đăng