MENU
Cập nhật tiến độ dự án Mon Bay tháng 3/2017
10-03-2017
Sau một thời gian tập trung các nguồn lực cho việc thi công, dự án Mon Bay - Viên ngọc sáng của Vịnh Hạ Long đang được mài rũa để ngày một trở nên đẳng cấp, lung linh. Dự án Mon Bay đang khoác lên Vịnh Hạ Long một chiếc áo mới

Tính đến thời điểm ngày 10/3/2017, hầu hết các lô nhà liền kề đều đã hoàn thiện xây dựng lên đến tầng 5, tầng 6. Trong đó:

a, Dãy nhà ở liền kề A1

 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Lô số 1, 8, 9, 10, 11: Đã xong phần móng
 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Lô số 2, 3, 4, 5, 6, 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 2
 • Dãy nhà ở liền kề A1 – Từ lô số 12 đến hết lô 22: Đang đổ sàn tầng 4

 

b, Dãy nhà ở liền kề A2

 • Dãy nhà ở liền kề A2 – Lô số 1, 6, 7, 8: Đã xong phần móng
 • Dãy nhà ở liền kề A2 – Lô số 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 2
 • Dãy nhà ở liền kề A2 – Lô số 5: Đang đổ sàn tầng 3

 

c, Dãy nhà ở liền kề A4

 • Dãy nhà ở liền kề A4 – Lô số 1, 21: Đã xong phần móng
 • Dãy nhà ở liền kề A4 – Từ Lô số 8 đến hết lô số 13: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 4

 

d, Dãy nhà ở liền kề A5

 • Dãy nhà ở liền kề A5 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã đổ xong sàn tầng 4
 • Dãy nhà ở liền kề A4 – Từ Lô số 2 đến hết lô số 21: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 5

 

e, Dãy nhà ở liền kề A6

 • Dãy nhà ở liền kề A6 – Lô số 11, 12: Đã xong phần móng
 • Dãy nhà ở liền kề A6 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 10 và Từ Lô số 13 đến hết lô số 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 3

 

f, Dãy nhà ở liền kề A7.1

 • Dãy nhà ở liền kề A7.1 – Từ Lô số 9 đến hết lô số 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 1

 

g, Dãy nhà ở liền kề A7.2

 • Dãy nhà ở liền kề A7.2 – Từ Lô số 1 đến lô số 8: Đã xong phần móng

 

h, Dãy nhà ở liền kề A8.1

 • Dãy nhà ở liền kề A8.1 – Từ Lô số 19 đến hết lô số 36: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 1

 

i, Dãy nhà ở liền kề A9

 • Dãy nhà ở liền kề A9 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 6: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng tum
 • Dãy nhà ở liền kề A9 – Lô số 7 đến hết lô số 6: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 4

 

k, Dãy nhà ở liền kề A10

 • Dãy nhà ở liền kề A10 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 2
 • Dãy nhà ở liền kề A10 – Lô số 8 đến hết lô số 15: Đã xong phần khung cứng đến tầng 5

 

l, Dãy nhà ở liền kề A11

 • Dãy nhà ở liền kề A11.1 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 2
 • Dãy nhà ở liền kề A11.2 – Lô số 8 đến hết lô số 15: Đã xong phần móng

 

m, Dãy nhà ở liền kề A12

 • Dãy nhà ở liền kề A12.1 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 14: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 5
 • Dãy nhà ở liền kề A12.2 – Lô số 15 đến hết lô số 28: Đã xong phần móng

 

n, Dãy nhà ở liền kề A13

 • Dãy nhà ở liền kề A13 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần móng

 

o, Dãy nhà ở liền kề A14

 • Dãy nhà ở liền kề A14 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 10 và từ lô 13 đến lô 16: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 3
 • Dãy nhà ở liền kề A14 – Lô số 11, 12: Đã xong phần móng

 

q, Dãy nhà ở liền kề A15

 • Dãy nhà ở liền kề A14 – Từ Lô số 1 đến hết lô số 7: Đã xong phần khung cứng, đang hoàn thiện đến tầng 2


** Các dãy nhà liền kề khu C (A17, A18, A19, A21): Đã xong phần móng

 ** Các dãy nhà phố thương mại D1, D2, D3, D4, D7, D8, D9, D10, D11, D12: Đã xong phần món

Với tiến độ hiện tại, trong một thời gian ngắn nữa, tại khu vực trung tâm có địa thế đẹp nhất tỉnh Quảng Ninh sẽ là một quần thể đô thị hiện đại, đẳng cấp, đáng sống bậc nhất giữa kỳ quan thế giới đã được Unesco công nhận.


Dưới đây là những hình ảnh cập nhật mới nhất tại công trường dự án Mon Bay:

 

10-03-2017

Tin liên quan