" DỰ ÁN MONBAY ĐÃ HOÀN THIỆN VƯỢT TIẾN ĐỘ – Mon Bay