" HDMON – Khẳng đinh vị thế qua những dự án nghìn tỷ – Mon Bay