" Hdmon tổ chức lễ kí kết phân phối độc quyền dự án Mon Bay – Mon Bay