TẬP ĐOÀN HDMON

Là một doanh nghiệp có những hoạt động đầu tư táo bạo với sự chuyên nghiệp cao trong các lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản
tại Việt Nam, tập đoàn HDMON đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, với hàng loạt dự án và công trình trọng điểm hiện đại.