" Lễ kí kết hợp đồng phân phối độc quyền dự án Mon Bay Hạ Long – Mon Bay