MENU
Tiến độ dự án Mon Bay tháng 12/2016
26-12-2016
Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tại công trường dự án Mon Bay26-12-2016

Tin liên quan